Hier treft u de belangrijkste gegevens voor uw belastingaangifte. Uiteraard zijn er situaties denkbaar waarbij wij meer informatie nodig hebben voor een juiste aangifte, denk hierbij bijvoorbeeld aan (tijdelijke)verhuur woning(en). Neem in deze gevallen altijd even contact op.

 

Inkomen

- jaaropgaven van uw werk, uitkering of pensioen of overig inkomen

- opgave van ontvangen partner alimentatie

 

Eigenwoning

- Overzicht betaalde hypotheekrente en openstaande hypotheekschuld

- WOZ waarde van uw woning per 1 januari voorgaand jaar

- Bij aan/verkoop van de woning de afrekening nota van de notaris

 

Vermogen

- overzicht banksaldo of beleggingsrekeningen op 1 januari wanneer deze meer bedraagt dan € 57.000.- bij alleenstaande en           € 114.000.- met een  fiscaal partner

- overzicht van uitgeleend geld, woz waarde 2e woning

- Bij aandelen bezit een overzicht van betaalde dividendbelasting

- Overzicht schulden die niet tot het eigenwoning bezit behoren

 

Ziektekosten

- Zorgkosten met een medische noodzaak die niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar ( buiten het eigen risicobedrag)

- overzicht van medisch noodzakelijk dieet(en) 

- overzicht vervoerkosten of opgaaf aantal gereden kilometers ivm ziekte

 

Overige aftrekposten

- overzicht van giften indien meer dan € 300.-

- overzicht betaalde premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- overzicht betaalde partner alimentatie

- overzicht betaalde lijfrentepremies + pensioenoverzicht met groeifactor A

 

Voorlopige aanslag

- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting indien van toepassing